Our Products
หมวดหมู่
Product > หน้าจาน > หน้าจานเหล็กเหนียว (สำหรับเชื่อม)
ชื่อสินค้า : หน้าจานเหล็กเหนียว (สำหรับเชื่อม)
รายละเอียด :

ขนาด

(มม.)

100

150

200

250

300

400

500

600

ราคา

(บาท)

สอบถามที่ @kcp.2015

สอบถามที่ @kcp.2015

สอบถามที่ @kcp.2015

สอบถามที่ @kcp.2015

สอบถามที่ @kcp.2015

สอบถามที่ @kcp.2015

สอบถามที่ @kcp.2015

สอบถามที่ @kcp.2015

1. สินค้าผลิตจากเหล็กหล่อคุณภาพดี

2. ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

3. สินค้าทุกชิ้นผ่านการทดสอบแรงดันและการรั่วซึม

4. สินค้ามีความแข็งแรง ทนทาน และง่ายต่อการติดตั้ง