Our Products
หมวดหมู่
Product > สกรูน็อต > สกรูน็อตสําหรับยีโบลท์ (ชุบซิ้งด้าน)
ชื่อสินค้า : สกรูน็อตสําหรับยีโบลท์ (ชุบซิ้งด้าน)
รายละเอียด :

ขนาด

(มม.)

14x160

16x170

16x200

16x210

ราคา

(บาท)

20

23

26

29

1. สินค้าผลิตจากเหล็กคุณภาพดี

2. ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

3. สินค้ามีความแข็งแรง และทนทานต่อแรงดึง