Our Products
หมวดหมู่
Product > สกรูน็อตสําหรับหน้าจานแบ็คกิ้งริง - สตับเอ็น (ชุบซิ้งด้าน)
ชื่อสินค้า : สกรูน็อตสําหรับหน้าจานแบ็คกิ้งริง - สตับเอ็น (ชุบซิ้งด้าน)
รายละเอียด :

ขนาด

(มม.)

16x88

(110 ชุดข้าง)

20x100

(160 ชุดข้าง)

20x125

(200-315

ชุดข้าง)

25x150

(400-450

ชุดข้าง)

16x125

(110 ชุดคู่)

20x110

(160 ชุดคู่)

20x150

(200-225

ชุดคู่)

20x180

(250-315

ชุดคู่)

25x250

(500-600

ชุดคู่)

ราคา

(บาท)

17

26

28

60

18.5

27

29.50

31

80

1. สินค้าผลิตจากเหล็กคุณภาพดี

2. ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

3. สินค้ามีความแข็งแรง และทนทานต่อแรงดึง