Our Products
หมวดหมู่
Product > เหล็กรัดท่อ PE
ชื่อสินค้า : เหล็กรัดท่อ PE
รายละเอียด :

ขนาด

ราคา

(บาท)

110x3/4”

110x1”

110x11/2”

110x2”

สอบถามที่ @kcp.2015

160x3/4”

160x1”

160x11/2”

160x2”

สอบถามที่ @kcp.2015

225x3/4”

225x1”

225x11/2”

225x2”

สอบถามที่ @kcp.2015

315x3/4”

315x1”

315x11/2”

315x2”

สอบถามที่ @kcp.2015

1. สินค้าผลิตจากเหล็กหล่อคุณภาพดี

2. ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

3. สินค้าทุกชิ้นผ่านการทดสอบแรงดันและการรั่วซึม

4. สินค้ามีความแข็งแรง ทนทานต่อแรงดัน และแรงกระแทก

5. สินค้ามีความสะดวกและ ง่ายต่อการติดตั้ง