Our Products
หมวดหมู่
Product > เหล็กรัดท่อ PVC
ชื่อสินค้า : เหล็กรัดท่อ PVC
รายละเอียด :

ขนาด

ราคา

(บาท)

100x3/4”

100x1”

100x11/2”

100x2”

สอบถามที่ @kcp.2015

150x3/4”

150x1”

150x11/2”

150x2”

สอบถามที่ @kcp.2015

200x3/4”

200x1”

200x11/2”

200x2”

สอบถามที่ @kcp.2015

300x3/4”

300x1”

300x11/2”

300x2”

สอบถามที่ @kcp.2015

1. สินค้าผลิตจากเหล็กหล่อคุณภาพดี

2. ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

3. สินค้าทุกชิ้นผานการทดสอบแรงดันและการรั่วซึม

4. สินค้ามีความแข็งแรง ทนทานต่อแรงดัน และแรงกระแทก

5. สินค้ามีความสะดวกและ ง่ายต่อการติดตั้ง